XXXXX

Over onszelf

Toneelvereniging ’t Scherm werd opgericht op 16 december 1959 door een twaalftal mensen.

Lid van het eerste uur, Henk Moesbergen: “De uitvoeringen van de zangvereniging De Lijster werden in die tijd altijd afgesloten met een kort toneelstuk. Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar, waarom is er geen toneelvereniging? Dus werd ’t Scherm opgericht, onder leiding van de heer Van der Mijl, en met leden als mej. Blokhuis en de heren Geldof, Moesbergen en Renema. Als regisseur werd aangetrokken de heer Tom van Vugt, die als kapper ook de grime voor zijn rekening nam. Piet Geldof is jarenlang souffleur geweest; met zijn lange benen zat hij opgesloten in het ‘hok’!

Aanvankelijk werd gerepeteerd in een oude schuur bij hotel Schimmel. Dat viel niet mee, het was een heel eind fietsen en de leden moesten zelf voor de verwarming zorgen, dat wil zeggen de grote potkachel stoken. In 1960 werden direct al twee stukken opgevoerd: “Deining om de dorpsdokter” en “Waarom zweeg je zolang?”, in de zaal achter hotel De Schans.

Na enkele jaren werd het voorzitterschap overgenomen door mevr. Broeder.

Een aantal verenigingen ging in overleg met de gemeente, om het oude verenigingsgebouw “De harmonie” – dat in de oorlog was gebombardeerd – te vervangen door een nieuw verenigingsgebouw. Er moest toen een enorm bedrag aan eigen bijdragen worden ingebracht, en dat lukte, ondermeer door het organiseren van diverse acties. In 1966 werd het nieuwe Verenigingsgebouw naast de Eierhal, aan de Schans geopend. ’t Scherm speelde “Bokken en geiten” Voor ons lid Annie Methorst was dat de eerste voorstelling.

Twee jaar later werd Henk Moesbergen voorzitter; hij zou dat vele jaren blijven.

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan, in 1969, werd opgevoerd het stuk “In het Witte Paard”, gebaseerd op de operette “Im weissen Rösl”.

Enkele jaren later werden Alie Westerhoudt en Dinus van de Linde lid. Twee mensen die jarenlang steunpilaren van de vereniging zijn (geweest).

In 1980 stopte Tom van Vugt met regisseren, na 21 jaar. Na een kort intermezzo nam Riet Bor het in 1984 over. Bij het 25-jarig jubileum in datzelfde jaar werd het succesvolle Witte Paard nogmaals van stal gehaald.

In de jaren daarna kwamen nieuwe leden de groep versterken, die ook nu nog lid zijn: Anna Roes in 1985, Dicky Vlastuin en Judith Zitzmann in 1987, Ruud Oosterbeek in 1989 (in datzelfde jaar werden ook Evelyn Westerhoudt en Claudia Bor lid. Zij zijn incidenteel nog bij de club betrokken.).

In 1993 werd De Camp geopend, een nieuw cultureel en sportief centrum voor Woudenberg. Ook ’t Scherm verhuisde daarheen.

De openingsvoorstelling was “Zeg het met bloemen”. Josien ter Maten werd dat jaar lid, haar eerste rol was twee jaar later, in “Eigen aard is goud waard”.

Begin 2000 werd het 40-jarig bestaan gevierd, met de voorstelling “Drie is teveel”. In datzelfde jaar werd ook het succesvolle stuk “Dingen van de dag” gespeeld.

Het jaar daarop kwam Annemieke de Brons de groep versterken, een jaar later gevolgd door Eize Oosting.

In 2005 werd geen stuk gespeeld. Regisseuse Riet Bor werd ernstig ziek, en overleed eind dat jaar. Gelukkig kon een nieuwe start worden gemaakt, met Jan Duijnhoven uit Leusden als regisseur.

In de afgelopen jaren verloor de vereniging twee leden: Co Stuivenberg en Krijn Bouman. Zij waren jarenlang lid, Krijn ook als bestuurslid.

Gelukkig zijn er ook weer nieuwe leden bij gekomen: Wendy Apon (2006), Monique Beers en Trudi Stoffer (2007), Gert van den Berg (2008), Dick Kamps (2009), Olga van Dongen (2011), Mirjan Schep (2011), André Nederlof (2012) en Rembert van der Wansem (2013).

In 2008 is gestart met het spelen van eigen stukken, speciaal geschreven voor ’t Scherm.

In november 2009 vierden we het 50-jarig jubileum met een historisch spel, waaraan ook enkele oud-leden meededen.

Na de uitvoering ‘Een kwestie van smaak’ in november 2010 is Dinus van der Linde benoemd tot erelid van onze vereniging.

Annie en Alie worden in 2012 erelid van ‘t Scherm.

Na de uitvoering van november 2013 werden Alie Agterberg en Annie Methorst benoemd tot erelid. Zij besturen de vereniging al vele jaren resp. als voorzitter en penningmeester.

In november 2014 vierden we het 55-jarig bestaan met een viertal vrolijke eenakters, met historische kostuums en zang.

In 2014 heeft Judith Zitzmann, Jan Duijnhoven geholpen met de regie van het jubileumstuk. Daarna is hij begonnen met het opleiden en begeleiden van een drietal regie-assistenten, Mirjan Schep, Josien ter Maten en Annemieke de Brons. Inmiddels hebben deze dames al diversen stukken geregisseerd.

Boeren, bedstee en buutenlui, De kat op het spek, Niet smijten met de borden. Dit zijn drie van de vele voorstellingen waarin Annie Methorst de afgelopen jaren optrad voor toneelvereniging ’t Scherm. Al vijftig jaar is ze inmiddels lid en er zijn dan ook heel wat toneelstukken de revue gepasseerd waarin Annie schitterde op het toneel. Ook verzorgde Annie de prijzen en lootjes. Haar jarenlange inzet voor de Woudenbergse toneelvereniging verdient waardering en daarom ontving zij in januari 2017 tijdens de nieuwjaarsreceptie de Zilveren Speld.

Judith Zitzmann speelt in dat zelfde jaar haar laatste rol voor onze vereniging. Door haar verhuizing is het helaas niet meer mogelijk om lid te blijven. Na afloop van de uitvoering ‘Met schaar en rimpel’ wordt ze benoemd tot erelid van onze vereniging.

Gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen: Willianne Schonewille (2017) en Jochem Beltman (2018).

In 2019 vieren we ons 60 jarig jubileum. Ter ere hiervan maken we in september een promotiefilmpje over onze vereniging. We spelen in oktober als jubileumstuk “Elke Poon” geschreven door onze eigen Mirjan Schep.

In 2020 wordt de wereld getroffen door corona en gaat alles dicht. We moeten onze voorstellingen verschuiven naar oktober. In april overlijdt, na een kort ziekbed, onze regisseur Jan Duijnhoven.

In juni mogen we weer bij elkaar komen en we besluiten de voorstellingen nogmaals te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Maar helaas volgt in oktober een gedeeltelijke lockdown en gaat de Camp weer dicht.

Als we in 2021 eindelijk weer bij elkaar mogen komen, besluiten we om “Precies zijn vader” in de kast te leggen en een ander stuk te kiezen. Het wordt “Is de Barones niet thuis”. Dit jaar komt Marga Prent onze vereniging versterken.

De geplande voorstelling in januari 2022 moeten we vanwege de corona uitstellen naar juni. Dit jaar worden Paula Ligtenberg en Maaike de Boer lid van de vereniging.

Toneelvereniging ’t Scherm leeft, en is actiever dan ooit!!

Gebouwd door toneelvereniging ‘t Scherm en NedICT