XXXXX

Een beeld van een man 2

Blijspel valt in de smaak bij publiek.

De opzet van een blijspel is om bezoekers aan het lachen te brengen. Toneelvereniging ’t Scherm slaagde daar afgelopen weekend (vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2004) erg goed in. In het cultureel centrum De Camp werd het blijspel in drie bedrijven ‘Een beeld van een man’ opgevoerd.

Het draait in het stuk om een barones die samen met haar man en het nodige personeel op een landgoed woont. In een mooie gesitueerde en keurige kamer van de barones werd al direct de goede toon gezet. Vervolgens maakte men kennis met de bekakte barones, mooi neergezet door Alie Westerhoudt. Ze was net genoeg overdreven om een overheersende en overtuigende madame te zijn.

De barones bleek een verwoed kunstverzamelaarster en haar nicht Louise, gespeeld door Judith Zitzmann, heeft dezelfde passie. Beiden zijn hopeloos verliefd op een beeld, een levensgroot beeld van een man. De bezetenheid, maar vooral de bezitsdrang van madame de barones, brengt haar ertoe een groot bedrag neer te tellen voor haar kunstschat. Ze wordt niet bepaald bijgestaan door haar ‘verstrooide’ baron. Hij was het namelijk niet eens met zijn vrouw. Dat leverde komische tafereeltjes op, vooral samen met neef Lodewijk.

Jan van der Helm als baron had samen met Eize Oosting (neef) een perfecte timing wat betreft samen lachen en samen ‘complotten’ in zogenaamde broederlijkheid. Dat deze heren wel heel erg uitvielen naar hun beide dames had misschien met wat meer ironie gemogen. Want aan het eind van het verhaal wordt de barones zonder discussie haar onderdanige plaats gewezen door de oude en sullige baron.

Maar het ‘Beeld’ zelf, gespeeld door Dinus van der Linde, stal toch wel de show. Hij was het die de dubbelrol van de huisknecht Janus van Klaveren wist te spelen én die van het beeld Napoleon. Kostelijk om te zien was het hoe hij al ‘beeld’ met een uitgestreken gezicht en minieme gebaartjes allerlei fratsen uithaalde. Het publiek wist het steekspel van woorden tussen Janus van Klaveren en zijn vrouwelijke kompaan Josefien (Dicky Vlastuin) goed te waarderen. Zonder alles aan te dikken wisten ze zeer natuurlijk te acteren en hadden ze een goede dictie en timing. Als guitige spring in ’t veld fungeerde Dicky, het meisje voor de tuinwerkzaamheden (Josien ter Maten) met stadse tongval. Vooral dit trio zette bij de toeschouwers de lachspieren regelmatig aan het werk. Ook de overige personeelsleden wisten goed haar mannetje te staan op de planken. Butler Parker (Ruud Oosterbeek) en secretaresse Smit (Annie Methorst) speelden leuk en overtuigend. Komisch dat in het script de butler alleen een wat oudere man had moeten zijn. Het stuk met de regie van Riet Bor, was niet ingewikkeld en voor een groot publiek toegankelijk. Verwarring en verwachte ontwikkelingen passeerden de revue, dé ingrediënten voor dit avondvullende programma.

De avond eindigde met een woord van dank door Wethouder J. Schreuder. Met een attentie en compliment konden de spelers terugkijken op een geslaagd optreden.

Rolverdeling

rolnaamfunctiegespeeld door
BaronesAlie Westerhoudt
BaronJan van der Helm
ParkerbutlerRuud Oosterbeek
SmitsecretaresseAnnie Methorst
Dickymeisje voor de tuinwerkzaamhedenJosien ter Maten
Josefienhoofd van de huishoudingDicky Vlastuin
Janusmanusje van allesDinus van der Linde
Louisenicht van de baronesJudith Zitzmann
Lodewijkhaar manEize Oosting

Achter ’t Scherm

taakuitgevoerd door
TekstJ. Hemmink-Kamp (extern)
RegieRiet Bor
SouffleurEvelyn Westerhoudt & Annemieke Stam
KledingadviesAnna Roes
GrimeAlie Westerhoudt

Opvoeringen

Vrijdag 19 en zaterdag 20 november 2004.

Zie ook

Gebouwd door toneelvereniging ‘t Scherm en NedICT