XXXXX

Deining om de dorpsdokter

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Oranjevereniging ‘Woudenberg’ heeft het bestuur voor de leden een bijzondere avond georganiseerd, waarbij de pas opgerichte toneelvereniging ’t Scherm te Woudenberg het blijspel “Deining om de dorpsdokter” van P.L. van Prooyen-Bogaerds opvoerde, onder regie van T. van Vught, op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 1960 in de zaal van hotel de Schans te Woudenberg.

De voorzitter, de heer C.A. Allers, sprak een welkomswoord voor een geheel gevulde zaal, waarbij hij in het bijzonder welkom heette burgemeester J.A. Hosang, wethouder G. Stuivenberg en gemeente-secretaris W.H.L. van Oyen, de besturen van zusterverenigingen en afgevaardigden van Fidelio, waarmee de vereniging zulke nauwe banden onderhoudt. Hij vond het erg prettig dat de voorzitter van de toneelvereniging, de heer J. Renema met zijn vrouw, die direct na de oprichting van de vereniging waren verhuisd naar Hattem, waardoor een vacature was ontstaan in de vereniging, aanwezig waren om het eerste optreden van ’t Scherm in het openbaar te kunnen zien.
Hij memoreerde het 30-jarig bestaan van de Oranjevereniging. Daar in de bezettingstijd de vereniging door de bezetter werd ontbonden en de kas in beslag genomen, was de jubileumdatum bijna ongemerkt voorbijgegaan. De secretaris, de heer A.C. de Jong, had echter uit oude aantekeningen vastgesteld, dat de vereniging was opgericht op 1 juli 1930.

Het stuk speelt zich hoofzakelijk af in de huiskamer van dorpsdokter Walter den Brus.

De toneeldecors waren verzorgd door mevr. Van Oyen, zij kwamen in ieder bedrijf zeer goed tot hun recht. De grimeur, de heer B. v.d. Schoot, kan met grote voldoening terugzien op zijn voorbeeldig werk.
Het stuk speelt zich hoofzakelijk af in de huiskamer van dorpsdokter Walter den Brus. Het spel van Neel, de huishoudster van de dokter, mevr M.A. Dontje-Zeven, was opvallend; bij ieder was de rol uitstekend ingestudeerd. Er was geen sprake van plankenkoorts bij dit eerste optreden. Het was een vermakelijk en boeiend stuk, hetgeen zeer in de smaak viel bij het aanwezige publiek. Vooral bij de vele komische momenten was er veel bijval. Een warm applaus was dan ook het verdiende loon van de spelers. De voorzitter bracht de spelers dank voor hetgeen door hen was geboden. Als blijk van waardering werden de dames bloemen en de heren sigaretten aangeboden, waarbij de voorzitter aan elk der spelers een woord van hulde bracht voor het spel van ieder afzonderlijk.

Het oranjecomité kan terugzien op twee goed geslaagde avonden, waarbij de nieuwe toneelvereniging ’t Scherm met veel succes haar debuut heeft gemaakt bij de inwoners van
Woudenberg.

Rolverdeling

rolnaamfunctiegespeeld door
Walter den BrusdorpsdokterM. Overduin
Marjanzijn pleegdochterMej. V. Kolling
Theozijn pleegzoon(H.G.) Henk Moesbergen
Juffr. Valeriusnotarisdochter, zijn buurvrouwMevr. A.B.T. Broeder-Hoekman
Peter MunkechirurgP. (Piet) Geldof
NeelhuishoudsterM.A. Doontje-Zeven
Driekustuinman-huisknechtJ. v.d. Tol
Dijkhofeen bakkerL.A. Prins
Van Geldereen geldschieterJ.D. Gruteke

Achter ’t Scherm

taakuitgevoerd door
TekstP.L. van Prooyen-Bogaerds
RegieTh. v. Vugt
KapperB. v.d. Schoot

Opvoeringen

Donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 1960.

Gebouwd door toneelvereniging ‘t Scherm en NedICT